Een boekhouder die
praktisch met u meedenkt!

Voor het uitbesteden van de boekhouding bent u bij Meric Administratiekantoor aan het juiste adres. Wij verzorgen voor MKB en ZZP administratie, loonadministratie, jaarrekening en belastingaangifte. Neem een kijkje bij onze pakketten. Persoonlijk contact en service vinden wij erg belangrijk en staan daarom bij ons voorop.

Neem Contact Op

Financiële administratie

Of het nu gaat om een kleine eenmanszaak of een grote vennootschap, beide hebben ze verplichte zaken die zij moeten opgeven aan de belastingdienst met betrekking tot de financiële administratie.

Belastingaangifte zakelijk

Als ondernemer kunt u aanslagen verwachten voor diverse soorten belastingen. Denk onder andere aan de omzet- of inkomstenbelasting. Voorkom boetes en lever uw btw-aangiftes op tijd in.

Loonadministratie

Denk aan formulieren als de loonstaat, de loonstrook en de jaaropgave. Dit zijn allemaal formulieren die van belang zijn om het loon en verschuldigde bedragen te berekenen.

Jaarrekening

Een jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van een onderneming van het afgelopen boekjaar. Deze bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op beide.

Financiële Administratie

voor het MKB

In orde om te ondernemen

Uw boekhouding binnen uw financiële administratie wordt door ons ingevoerd in een boekhoudprogramma. Hierin worden facturen (zowel inkoop- als verkoopfacturen) verwerkt, bankafschriften geboekt, en allerlei andere boekingen gedaan (zoals de salarisverwerking, en de activa-registratie).

Wij helpen u graag met de financiële administratie en boekhouding op de volgende manieren:

 • Inzicht te krijgen in uw winsten en verliezen
 • Transparante rapportages op te stellen over het gevoerde financiële beleid
 • Verlies- en winstrekening, balans, belastingaangifte
 • Inkomstenbelasting/BTW
 • Fiscaal advies

voor ZZP’ers

Houdt u bezig met wat u leuk vindt!

80% van de ZZP-ers zien op tegen hun boekhouding. Logisch, dat is niet waar hun passie ligt. En laat administratie en boekhouding nu iets zijn wat wij wel leuk vinden! Als u ons kopieën van uw facturen, bonnen, bankafschriften aanlevert, dan zorgen wij voor:

 • BTW aangifte per kwartaal, maand, jaar*
 • Overzicht kosten en opbrengsten
 • Balans activa en passiva
 • Verlies- en winstrekening
 • Inkomstenbelasting ondernemer

*U kunt er ook voor kiezen om zelf uw BTW aangifte te doen. Wij controleren en corrigeren deze indien nodig aan het eind van het jaar. Dat geeft wel zo’n fijn gevoel: een controle op de zelf uitgevoerde werkzaamheden.

Belasting
Aangiften

Zakelijk

Uitbesteden, een zorg minder!

Fiscale regelgeving verandert regelmatig. U kunt dit zelf jaarlijks bijhouden, maar dan heeft u er een aardige taak bij. Wilt u meer informatie over de actuele regelgeving of informatie over wat voor u fiscaal het meest voordelig is? Neem dan contact met ons op.

Bedrijven zijn vanaf het belastingjaar 2005 verplicht om elektronisch belastingaangifte te doen. Met onze hulp wordt aangifte doen een zorg minder! Wij verzorgen de volgende belastingaangiftes :

 • BTW
 • Loonbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Inkomstenbelasting

Jaarrekening

Fiscale winst

Een helder beeld

Na afloop van een boekjaar stellen wij de jaarrekening op voor uw bedrijf; deze voldoet aan alle normen van de fiscus en kan gebruikt worden om de fiscale winst van uw onderneming te berekenen. Deze fiscale winst wordt gebruikt als basis voor de heffing van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting. Daarnaast geeft de jaarrekening u een helder beeld van de vermogenssituatie van de onderneming en van de resultaten, vanuit bedrijfseconomisch oogpunt. Het boekjaar loopt meestal parallel aan een kalenderjaar.

Het verzorgen van uw jaarrekeningen is bij ons in goede handen. Ze zijn overzichtelijk, bevatten altijd een toelichting en indien gewenst, leggen we u persoonlijk uit hoe u de jaarrekening moet lezen. U kunt bij ons altijd rekenen op een goed inzicht in hoe uw onderneming er voor staat. De jaarrekening geeft een jaarlijks overzicht van de financiële situatie van uw bedrijf en bestaat uit:

 • Balans
 • Resultatenrekening
 • Winst- en verliesrekening

Loonadministratie

Voor uw werknemers

Nauwkeurig, tijdig en overzichtelijk

Inkomen is een veel breder begrip dan loon. Niet alleen fiscaal, maar ook voor uw werknemers. Het voorziet in levensonderhoud, kostwinnerschap en stelt werknemers in staat om de maandelijkse lasten te voldoen. Dit maakt loonadministratie een gevoelig punt. Laat alles goed verlopen voor uw medewerkers!

Wij verzorgen de loonadministratie voor uw werknemers nauwkeurig, tijdig en overzichtelijk. Daarnaast kunnen we u ook tips en advies geven als het gaat om looncomponenten. We krijgen regelmatig vragen hierover, omdat het niet voor iedereen bekend is wat nu wel of niet onder loon valt. Neem bijvoorbeeld de verstrekking van kost en inwoning, onderricht en de verstrekking van woonruimte deze kunnen loon zijn en horen binnen de loonadministratie.